Escola Oficial Idiomes La Seu d'Urgell
Esteu a: Inici, Actualitat, Notícies
Mida text  A  A

ACCESSOS RÀPIDS


Centre Públic Delegat
Sort
Centre Públic Delegat
Puigcerdà
Notícies
Actualitat
eleccions consell escolar
04/11/2021Corresponen al consell escolar les funcions següents:

Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.

Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.

Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions corresponents.

Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.

Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.

Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar.

Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.

Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.| Compartir
Instagram Twitter Moodle Epergam Google Classroom EOI La Seu
Català  |  Español

EOI · Escola Oficial d'Idiomes de La Seu d'Urgell
C. Capdevila 29, 1r
25700 La Seu d'Urgell (Lleida)
T 973 35 44 46 F 973 35 42 78
contacte  •  mapa web  •  vincles d'interès  •  faq's  •  política de privacitat  •  avís legal  •  Política de cookies