Escola Oficial Idiomes La Seu d'Urgell
Esteu a: Inici, Secretaria, Gestions administratives
Mida text  A  A

ACCESSOS RÀPIDS


Centre Públic Delegat
Sort
Centre Públic Delegat
Puigcerdà
Gestions administratives
Secretaria
Què estàs buscant?

Instància

Model en blanc

Descarregar document

Beques

Des de l'espai web del Departament d'Ensenyament trobareu informació de les diferents modalitats de beques i ajuts que pot demanar l'alumnat de les EOI.

Veure enllaç

Trasllat d'expedient

El trasllat només es pot fer en període lectiu.
El termini per efectuar els trasllats de matrícula viva finalitzarà l'últim dia lectiu del mes de febrer.
La sol·licitud de matrícula es farà al centre de destinació mitjançant el model "Sol·licitud de trasllat d'expedient" i quedarà condicionada a la disponibilitat de places en aquest centre. La documentació que caldrà aportar serà el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d'origen.

Descarregar document

Expedició de títols

> Durant el mes de SETEMBRE, no es tramitaran certificacions

CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC I NIVELL INTERMEDI:

El certificat es podrà demanar presencialment a la secretaria de l'escola o bé per correu electrònic. Serà imprescindible facilitar una còpia del DNI/NIE/Passaport. Estaran disponibles 2 o 3 dies després de la seva sol·licitud.

▪ CERTIFICAT DE NIVELL AVANÇAT I DE NIVELL C1:

Per sol·licitar el certificat, cal abonar les taxes d'expedició. El full de pagament de taxes us serà lliurat a la secretaria de l'escola, presentant el vostre DNI. En cas de família nombrosa, família monoparental, víctimes del terrorisme, i discapacitació igual o major al 33%, caldrà presentar original i còpia de la documentació acreditativa que us dóna dret a reducció de taxes. Cal fer els tràmits abans de les 18 h.

» En cas que la persona que vingui a recollir el certificat no sigui el titular, caldrà presentar el model d'autorització que trobareu en el document adjunt, amb les còpies dels documents d'identitat tant del titular com de la persona autoritzada.

Descarregar document

Justificació d’absències a les classes

Les faltes d’assistència es justificaran directament al professorat, que és qui controla diàriament l’assistència. Cal fer arribar al professorat del centre la documentació que cregueu oportuna per tal de justificar el motiu de les absències. És responsabilitat de l’alumnat saber el nombre d’absències que ha fet.

Descarregar document

Autorització sortida del centre - ALUMNAT MENOR D'EDAT

Autorització de sortida del centre o a no acudir-hi en cas d’absència del professorat per a l'alumnat menor d'edat. Si l'escola no disposa d'aquest document, en cas d'absència del professorat, l'alumnat menor d'edat haurà de restar al centre durant l'horari de classes.

Descarregar document

Comunicació d'absència al centre - ALUMNAT MENOR D'EDAT

Comunicació anticipada de sortida o de falta d’assistència a les classes per motius justificats. Cal fer arribar al professorat la documentació que es consideri oportuna per tal de justificar les absències. L’alumnat menor d’edat, ha de justificar totes les absències i retards a classe.

Descarregar document

Justificació absències - ALUMNAT MENOR D'EDAT

Les faltes d’assistència es justificaran directament al professorat del centre, que és qui controla diàriament l’assistència. Cal fer arribar al professorat la documentació que cregueu oportuna per tal de justificar el motiu de les absències. És responsabilitat de l’alumnat saber el nombre d’absències que ha fet. L’alumnat menor d’edat, ha de justificar totes les absències i retards a classe.

Descarregar document

Atenció al públic


Per realitzar qualsevol gestió administrativa, us heu d'adreçar a la secretaria de l'escola:Tel. 973 354 446

Fax 973 354 278

a/e. eoilaseudurgell@xtec.catInstagram Twitter Moodle Epergam
Català  |  Español

EOI · Escola Oficial d'Idiomes de La Seu d'Urgell
C. Capdevila 29, 1r
25700 La Seu d'Urgell (Lleida)
T 973 35 44 46 F 973 35 42 78
contacte  •  mapa web  •  vincles d'interès  •  faq's  •  política de privacitat  •  avís legal  •  Política de cookies