Escola Oficial Idiomes La Seu d'Urgell
Esteu a: Inici, Faq's
Mida text  A  A

ACCESSOS RÀPIDS


Centre Públic Delegat
Sort
Centre Públic Delegat
Puigcerdà
Faq's
A partir de quina edat es pot accedir a una EOI?

Per accedir als ensenyaments d'idiomes en les escoles oficials d'idiomes és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l'any en què es comencin els estudis. També hi poden accedir els més grans de 14 anys, per seguir els ensenyaments d'un idioma diferent del cursat en l'educació secundària obligatòria.

L'assistència a classe és obligatòria?

Sí. L'assistència a classe és obligatòria.

Si un any no em matriculo, perdo la prioritat en la matrícula i la reserva de plaça?

Només té prioritat de matrícula i plaça garantida l'alumnat que va estar matriculat el curs immediatament anterior a l'actual i en el mateix idioma.

Es pot assistir a classes com a alumnat oient?

No existeix la figura de l'alumnat oient a les escoles oficials d'idiomes.

Si sóc antic alumnat, puc matricular-me a un altre idioma sense fer preinscripció ni passar pel sorteig?

No. Caldrà que feu la preinscripció i passar pel sorteig de places, si s'escau. Ser antic alumnat d'un idioma no dóna dret a la matriculació per un altre idioma.

Modalitats (presencial, semipresencial, flexibilitzats, d'actualització)

> MODALITAT PRESENCIAL - cursos extensius (130 hores):

Són cursos que comencen a finals de setembre fins a finals de maig. Dos dies de classes per setmana.

>MODALITAT SEMIPRESENCIAL (130 hores):

Són cursos que suposen un dia de classe presencial a la setmana. L'altra meitat del treball es fa a casa o a qualsevol lloc on es tingui connexió a internet.

Estan pensats per a les persones que tenen poca disponibilitat horària per venir al centre i volen aprendre d'una manera autònoma però guiada pel professorat d'una EOI.

>MODALITAT DE CURS FLEXIBILITZAT (65 hores):

Els cursos flexibilitzats us permeten aprendre idiomes venint a classes només 1 dia a la setmana.

> CURSOS D'ACTUALITZACIÓ:

Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos a les EOI que condueixin a l'obtenció d'un certificat, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar matricular-se en l'últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre que hagin transcorregut dos cursos des de l'obtenció del certificat.

La sol·licitud per a aquests tipus de matrícula s'ha de presentar al centre una vegada finalitzat el període d'admissió, i només s'admeten si existeixen vacants en el curs i idioma sol·licitats. La sol·licitud és vàlida únicament per al curs sol·licitat i s'ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, si l'alumne ho vol.

Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dóna lloc a cap certificat oficial però es podrà demanar un cerificat d'actualització al centre on estiguin matriculats.

Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultanejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb una matrícula d'actualització del mateix idioma.

Inscripció en règim lliure

Convocatòria ordinària (exàmens a finals de maig, principis de juny)

Convocatòria extraordinària d'anglès (exàmens al febrer)

Accés a CentrosNet (aplicatiu per consultar les notes finals, faltes assistència...)

Consultar arxiu
Accés Moodle

Visitar enllaç
Accés a Classroom

Visitar enllaç
Currículum EOI

Visitar enllaç
Els títols d'altres institucions es convaliden amb els de l'EOI?

No. Cap títol pot substituir els certificats de nivell bàsic, intermedi o avançat expedits per les EOI.
El que sí que existeix és una taula d'equivalències que permet preinscriure directament a un nivell sense haver de fer el test de nivell.

Hi ha algun servei de traducció a l'EOI de la Seu d'Urgell?

L'EOI de la Seu d'Urgell no ofereix cap servei de traducció.

Com es pot accedir a un lloc de treball a l'EOI?

Per treballar com a professorat en una escola oficial d'idiomes de Catalunya, heu d'estar inscrit a la borsa de treball que gestiona el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

En aquest enllaç hi trobareu les titulacions que permeten impartir els ensenyaments d'idiomes a les Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya.

Per ocupar un d'aquests llocs de treball, les persones interessades han de superar una prova de capacitació que certifiqui la seva idoneïtat. Consulteu aquest enllaç.

Per a més informació, adreceu-vos a la Servei de Personal Docent dels Serveis Territorials d'Educació a Lleida.

Instagram Twitter Moodle Epergam Google Classroom EOI La Seu
Català  |  Español

EOI · Escola Oficial d'Idiomes de La Seu d'Urgell
C. Capdevila 29, 1r
25700 La Seu d'Urgell (Lleida)
T 973 35 44 46 F
contacte  •  mapa web  •  vincles d'interès  •  faq's  •  política de privacitat  •  avís legal  •  Política de cookies