M. Teresa García
maytegarcia@eoilaseu.cat


Atenció als alumnes
Dilluns i dimecres de 15.30 a 16.00 // Dimarts i dijous de 18.00 a 18.30