Ivan Costa
ivancosta@eoilaseu.cat


Atenció als alumnes
Dimarts i dijous de 18.00 a 18.30 // CPD Puigcerdà: dilluns i dimecres de 15.30 a 16.00