Ivan Costa
ivancosta@eoilaseu.cat


Atenció als alumnes
Dilluns i dimecres de 16.00 a 16.30 (Puigcerdà) i dimarts de 18.00 a 18.45 (Seu)